Agencja Projekcja specjalizuje się w pośrednictwie pracy dla opiekunek do dzieci, kadry placówek żłobkowo-przedszkolnych, klubów zajęć warsztatowych dla dzieci oraz szkół językowych.

U nas znajdziesz tylko:

Zawodowe nianie

Współpracujemy przede wszystkim ze studentami pedagogiki, psychologii, AWF, Akademii Medycznej oraz lektorami. Osoby zgłaszające się do Agencji celem uzyskania wsparcia w znalezieniu pracy przechodzą dokładny proces selekcji – sprawdzane są składane przez nich dokumenty tj, dyplomy ukończenia szkół, szkoleń kwalifikacyjnych, referencje z placówek i od osób prywatnych.

Przeszkolone i pogodne opiekunki do dziecka

Agencja bezwzględnie wymaga oświadczenia o niekaralności oraz ukończenia szkolenia z zakresu pierwszej pomocy pediatrycznej. Osoby bez wiedzy z zakresu I pomocy są kierowane na stosowne szkolenie a ci, którzy – z różnych względów odmawiają, na tym etapie kończą współpracę z Agencją. Nie współpracujemy z osobami bez doświadczenia w opiece nad dziećmi – nie pozwalamy aby praca z dziećmi była jedną z wielu na ścieżce kariery kandydata.

Niejednokrotnie zdarza się także iż rozmowa rekrutacyjna jest pierwszym i ostatnim spotkaniem z kandydatem – jeśli nie przekona on do siebie osoby rekrutującej (a zrazić już może brak optymizmu, chód i blokada wewnętrzna – pamiętać trzeba iż praca z dziećmi wymaga pewnych szczególnych cech jak na przykład „otwartość”). Jako agencja zajmująca się pośrednictwem pracy polecamy naszych kandydatów pracodawcy więc nie możemy pozwolić sobie na błędy w rekrutacji.

Prosta procedura zatrudnienia opiekunki

Najważniejszym celem agencji pośrednictwa pracy jest uproszczenie procedury naboru nowego pracownika oraz oszczędność czasu. Cel ten jest realizowany i w sytuacji zatrudnienia opiekunki do dziecka jak i zatrudnienia przedszkolanki w placówce. Pośrednictwo agencji to szereg działań, które mniej więcej przedstawiają się tak:

  1. Klient (osoba prywatna, placówka) zgłasza się do agencji celem znalezienia pracownika, określa wytyczne współpracy – oczekiwania względem kwalifikacji kandydata, jego cech osobowościowych, zakres obowiązków na danym stanowisku, wynagrodzenie, przybliżony okres współpracy, możliwości rozwoju (np. po okresie próbnym umowa o pracę, podwyżka wynagrodzenia, zmiana obowiązków), termin realizacji zlecenia.
  2. Agencja dokonuje wyboru pośród kandydatów w Bazie Agencji, kontaktując się z wybranymi osobami informując je o warunkach i wymogach proponowanej pracy. Po zaakceptowaniu tych warunków wybrane osoby zaproszone są na spotkanie w agencji gdzie otrzymują dodatkowe informacje na temat przyszłego pracodawcy, przyuczane są jak pozytywnie przejść przez rozmowę u pracodawcy (jak będzie wyglądało takie spotkanie, jak zaprezentować siebie itp.).
  3. Po ustaleniu terminu rozmowy rekrutacyjnej z przedstawicielami placówki rekomendowane osoby udają się na rozmowę kwalifikacyjną do placówki. Jeśli efektem tej rozmowy jest zatrudnienie pracownika, placówka informuje o tym fakcie Agencję , jeśli natomiast przedstawieni kandydaci nie spełniają oczekiwań zatrudniających w placówce Agencja przeprowadza ponowną rekrutacje i kieruje nowych kandydatów na rozmowę w placówce.

Wynajem opiekunek dla przedszkoli, żłobków …

Leasing pracowniczy – jest to najprostsza metoda na uzupełnianiu braków kadrowych w placówkach które realizują wiele projektów jednocześnie wymagających współpracy ze specjalistami, oferując im pracę na godziny (umowa o dzieło, zlecenie). Oferowane wsparcie przez Agencję Zatrudnienia oznacza w praktyce przejęcie obowiązków selekcjonowania i rekrutowania kandydatów, obsługę kadrowo-księgową, prowadzenie grafików pracy, udzielanie urlopów, przeszkolenie bhp i ppoż. Jest to coraz częściej wybierana forma współpracy przez niekomercyjne placówki przedszkolne a przede wszystkim przez kluby zajęć warsztatowych dla dzieci.